Náš příběh

 

rsz_hlavka_1Azaret získala svou ucelenou podobu, formu, jméno a děj v roce 2013.

Tvůrčí duší Azaret je Tereza Ghose, která vypráví, zaříká a zpívá své texty, nebo bere do rukou flétny, bubny a skoro vše, co se jí zrovna zalíbí. Tereza je žena, každým kouskem sebe, změna.

Na vzniku prvního Azaret cd se velkou měrou podílel muzikant Jakub Vank (který nyní vystupuje ve svém sólovém projektu Elkesar) a řada dalších zajímavých hostů – mezi nimi například Bára Zmeková, Tomáš Rossi či manželé Zedníčkovi.

Azaret prošla velkou proměnou a mnohými přerody tak jak to už s „obsahy“ nitra bývá. Život je proces a stejně tak je to s hudbou a příběhem několikeré duše. Na místě je nevyřčená otázka co Azaret vlastně vypráví. Po dlouhém přemýšlení, které nám nepřineslo odpovědi, jsme zjistili, že se Azaret pohybuje na jakési mytologicko – snové imaginativní úrovni. Není to pouhé vršení obrazů a představ, je to spíše řízená exkurze po světech, dimenzích a emocích, do kterých jsme měli šanci vstoupit. Proto našim posluchačům nabízíme průvodcovu ruku, kterou mohou stisknout a vykročit s námi do míst, kde to neznají, nebo naopak tam, kde se uchylují velice často, aniž by to věděli.

Nejlépe lze tento stav mysli popsat pocitem, kdy se probudíte z hlubokého snu, stále ještě cítíte snové vůně, slyšíte ještě kdesi v dálce hrát neznámou hudbu, vidíte ženy a muže, bytosti, které jsou vám něčím blízké a přitom z nich máte neidentifikovatelný strach. Je to tento pocit, kdy nejste ani tady, ani tam. Právě z těchto míst předělu přicházíme my, abychom označili vstupní průchod do naší osobní, ale také kolektivní živé a pulzující imaginace. Necítíme se limitování žádným konkrétním kulturním rámcem. Jsme si sami svým omezením, proto tak daleko kam sahá naše snění, tam vás můžeme doprovázet. Více slov není třeba, proto, račte vstoupit a nemějte strach ze slova. Slovo je příběh, stejně tak jako člověk, jsme všichni spředeni z vláken příběhů, které jsou živé a stálé působící. Příběh je vášnivý vztah.